Počnite da učite

Lečenje Ezo energijom

Ljudska energija
Najvažnije je da naučite i da znate da ste vi ključ aktivacije procesa kod drugog čoveka. Ovde se na bioenergetskom kursu prave životno bitni koraci – ovde dopunjujete svoj spoljašnji život unutrašnjim životom, učite da radite sa energijama, da razumete ljude, da pomognete i lečite.
Praksa
Ljudi koji su završili kurs, opisali su kako im je svo ovo novo znanje uticalo na život: - Odbacila sam mnoge predrasude i naučila kako da lečim i pomažem koristeći bioenergiju. Moja svest se sada konstantno menja i adaptira, efikasnija sam u životu, uopšteno. Moje komunikativne sposobnosti su se popravile, dobila sam bezbroj novih veština..
Obrazovanje
Svaki čovek može svesno da koristi svoju energiju ako nauči pravilnu metodu. Učenje o energijama u NEM Institutu se sastoji od četiri nivoa, gde se rade specijalne energetske vežbe i uči se anatomija čoveka. Rezultat kursa se ogleda u tehnici, efikasnosti, dinamici i tačnosti izvođenja energetskih tretmana.
Sertifikacija
Kada dostignete određeni nivo, steknete određeno znanje i praksu, bićete nagrađeni zvaničnim sertifikatom NEM Instituta. On pokazuje koliko ste daleko došli i šta ste postigli. On pokazuje vašu posvetu, vaše sposobnosti, mogućnosti i razumevanje energije. Sertifikat takođe pokazuje da ceo Institut stoji iza vas.

Energija čoveka

Pogledajmo naš svet: kako je napravljen, šta je energija, šta je bioenergija? Treba prvo da se uverimo da sve ovo postoji.


Ako bismo se smanjili, na primer, milijardu puta, kako bi izgledao jedan plastični sto, šta bismo videli? Videli bismo neke čestice. A čestica je jedan objekat, za nas u tom slučaju dosta veliki, jer smo se smanjili milijardu puta. Mi u stvari sada pričamo o atomu – vidimo jezgro i elektron koji se vrti oko njega. Elektron se vrti oko jezgra abnormalnom brzinom, isto kao što se planete vrte oko Sunca. Ako bismo ovo uporedili sa Sunčevim sistemom: Sunce je plus, ako je u pitanju naelektrisanje, a planete su minus. Šta se stvara kao rezultat neverovatno brzog kretanja? Stvara se energetska napetost. A ta napetost, to napeto stanje takozvanog praznog prostora je – energija. I kada je u pitanju ovaj plastični sto, takvih napetih prostora ima trilijarde na jako maloj površini. Zahvaljujući tim energetskim potencijalima koji se stvaraju, na mikronskom nivou, ova materija se održava – ona samu sebe sačuvava. Šta bi bilo kada bi se malo usporilo kretanje elektrona oko jezgra, ovde na mikronskom nivou? Desilo bi se to da mi ovaj objekat više ne bismo videli kao plastiku, već kao, recimo, staklo. A razlika između to dvoje je “samo” stanje energetskog potencijala. Sada kada se vratimo u prirodnu veličinu, vidimo da se energija sagledava kao plastika, staklo, metal itd.


Došli smo do zaključka da je materija energetsko stanje. Različite materije imaju različita energetska stanja. Što znači da osim energije ništa drugo ni ne postoji. Energija je ta koja formira materiju. A zašto mi to zovemo materija, a ne energija? Zato što je ona mnogo mala, a mi smo veliki. Kada bismo se smanjili čak 100 milijardi puta, mi ni atom ne bismo prepoznavali kao atom. Mi bismo to prepoznali kao veliki prostor – univerzum.


Po istoj logici, ako se umanjimo toliko da čoveka posmatramo na ćelijskom nivou, dešava se potpuno isto – ćelije su proizvođači energije, svaki njihov pokret je energija. A koliko jedan univerzum zvani čovek proizvede energije za jedan mikrosekund, ako znamo da se taj čovek sastoji od 70 trilijardi ćelija? Neverovatnu količinu energije. Čovek i jeste proizvođač energije, isto kao i prethodno pomenuta materija. Čovek proizvodi biološku energiju, a materija proizvodi energiju koju prepoznajemo kao, recimo, plastiku. Još da dodamo da su u plastici energetski potencijali mnogo sporiji, a kod čoveka hiljade, milioni ćelija umiru i rađaju se nove svake sekunde. Čovek – to je neverovatan svet koji proizvodi energiju, bioenergiju. I realno, osim te energije mi nemamo ništa drugo – sve ostalo su njene posledice.


A šta se događa kada stavite dlan na plastiku? Ogromna količina energije koju proizvodite dolazi u dodir sa plastikom, koja je opet abnormalni energetski potencijal. Probajte da isfantazirate šta se tu događa. Doći ćete do odgovora da je ta komunikacija između dva različita energetska potencijala ono što mi zovemo – osećati. A osećati nije ništa drugo nego konstatacija kvaliteta energije druge materije. Isto se događa i kada osećate drugog čoveka. Ovde se na kursu bioenergije uči kako osećati bez fizičkog kontakta. Uči se da nema razlike u kojoj formi ulazi vibracija te materije. A ako sve što postoji ima određenu energiju, onda gde je smisao bilo kakvog rada bioenergijom ako je svi imaju?


Ovo je vrlo bitna stvar za početak. Uglavnom kada pomenemo bienergetski tretman, podrazumevamo davanje nečega čega nema ili što nedostaje. Hajde da uporedimo proces tretmana sa, na primer, kuvanjem nekog jela. Imamo kuvara koji kuva, raspolaže nekim namirnicama, i na kraju dobije neko lepo jelo. Kuvar kombinuje namirnice, a za to je potrebno znanje, receptura, tehnologija i protokoli. Tako se dobija jelo. Da li možemo reći da je on jelu dao nešto? U suštini, ne, tu nema davanja.


Vi treba da znate da proces takozvanog tretmana, ili lečenja, funkcioniše potpuno isto. Bioenergetski tretman – to je kuvanje nekog jela, gde kvalitet jela koji ćete dobiti zavisi od toga koliko dobro znate “namirnice” i po kom “receptu” kuvate. Vi realno ništa ne dajete, već rukujete, upravljate – a to je umetnost! Tajna je u vama – znanje recepture “jela” te konkretne osobe. Akcenat stavljamo na reč znanje. Ovde učite da se oslanjate na znanje – kako se kuva jelo za određenog čoveka (i u tom slučaju vam vera ne treba; vera nije dovoljna da postanete kvalitetan kuvar, već vam treba znanje i receptura).


Do sada smo razumeli šta je bioenergija (energija čoveka), da osim nje ništa drugo ni ne postoji, a kako mi percipiramo ovaj svet, kako ga registrujemo? Za to mi imamo oči, uši, nos, usta i kožu, odnosno dodir. Čovek je sistem koji funkcioniše u svom svetu sa svojih pet čula. Osnov za postojanje ovih čula je prost – ona su namenjena za zaštitu samog sistema od moguće destrukcije. Kao u svakoj državi, kao i svuda na svetu, sistem uvek štiti sam sebe. Zato on ima službu. Na prvom mestu su oči. To su najveća vrata u svet. Naše oko, zapravo ćelija oka, ima neverovatne mogućnosti. Ona komunicira sa energijama vrlo malih inteziteta i dimenzija. Tako vaše oko vidi zvezdu. Oči registruju moguću opasnost da bi pravilno pozicionirale i sačuvale sistem od destrukcije. To je kao prva barijera. Koja je sledeća barijera? Sluh – njime registrujemo moguću opasnost na mnogo manjem rastojanju. Sledeća barijera je miris, pa dodir, pa je sledeća ukus. Znači, dok signali dođu do nas, oni prolaze pet barijera.


E sad, vi kada budete radili sa čovekom, princip funkcioniše na isti način. On gleda kako vi izgledate, prati vaše ponašanje, sluša kako vi pričate, šta ćete reći. Kvalitet vaše komunikacije je prolazak barijera. On može i da vas miriše. A kada je u pitanju element dodira, pošto u tretmanu može doći i do toga, sam način vašeg dodira mora da bude takav da momentalno probije njegove barijere; da čovek preko puta nema barijere u glavi. Najvažnije je razumeti da – kvalitet vas kao “kuvara” nikako ne zavisi od osobe preko puta nego direktno od vas. I to će biti najteži deo u fazi vašeg učenja i rada – komunikacija. Barijere ćete prolaziti bez problema. I kad ih prođete, imaćete ispred sebe čoveka sa kojim treba raditi. A šta ćete sa njim uraditi? E, to je već majstorstvo.


Najvažnije je da naučite i da znate da ste vi ključ aktivacije procesa kod drugog čoveka. Ovde se na bioenergetskom kursu prave životno bitni koraci – ovde počinjete da menjate svoj život, da dopunjujete svoj spoljašnji život unutrašnjim životom, učite da radite sa energijama, da upravljate njima, da razumete sebe i osobu preko puta, da pomognete i lečite.


Praksa

Iako morate da naučite da koristite bioenergiju, ne postavlja se pitanje da li je imate u sebi – zato što imate! To nije talenat ili privilegija manjine. Vaša edukacija, profesija, jezici koje poznajete, muzika koju volite, politička opredeljenost, vera itd. su nebitni. Svako može da koristi energiju i svako može da uživa u tome šta ona nosi sa sobom. Element individualnosti je ono što unosi kvalitet u sferu bioenergije – novi pristupi, nove i interesantne ideje. Na kraju krajeva, nije bioenergija ta koja predstavlja uveličavanje i ulepšavanje tretmana; to ste vi i vaš način njenog korišćenja. O tome kako da naučite da radite sa energijama možete pročitati u delu za edukaciju.


Isto važi i za pitanje zašto – zašto proučavati ovaj nepresušni izvor čuda koji se nalazi u svim ljudskim bićima? Svako ima sopstveni, unikatan razlog:


 • Divila sam se drugim studentima bioenergije nakon što sam videla šta sve mogu da urade. Dobila sam jaku želju da imam takve sposobnosti.

 • Moja ideja je bila da ću biti bolja mama ako znam kako da izlečim i zaštitim svoju decu bez nekih radikalnih koraka i korišćenja medicine.

 • Bio sam zainteresovan za sticanje praktičnog znanja o različitim vrstama energije i metodama lečenja.

 • Jedan od glavnih razloga je moja želja da naučim kako da lečim ljude putem korišćenja bioenergije.

 • Želeo sam da proširim dijapazon svojih sposobnosti. Uvek mi je sama ideja bila privlačna.

 • Želela sam da naučim kako da pomognem svojoj mami.

 • Jedan od mojih prijatelja je otišao na kurs i njegove priče su probudile moje interesovanje.

 • Kao bivši klijent gospodina Rubena želeo sam da naučim da radim tretmane. Izgledalo je kao više nego korisno.

 • Oduvek sam imao interesovanje za bioenergiju, a ovaj kurs je bio moja šansa da iskusim to iz prve ruke.

 • Moja sestra je lečila moju bolest i nakon što mi je znatno pomogla odlučio sam da sam izučim bioenergiju.

 • Prisustvovao sam predavanjima gospodina Rubena i odlučio da naučim njegovu metodu lečenja putem bioenergije.Promene koje ljudi osećaju tokom kursa

Kao što smo rekli, razlog zašto biste učili o bioenergiji je samo vaš – on predstavlja vaše interesovanje, vašu radoznalost, vašu želju. Ali, takođe, sa svim ovim dolaze i vaša očekivanja. Šta očekujete da ćete dobiti, šta očekujete da postignete sa ovim neverovatnim znanjem? Ovi kursevi će vas promeniti na najfascinantnije načine. Ljudi koji su završili kurs, opisali su kako im je svo ovo novo znanje uticalo na život:


 • Prvo što se desilo je da sam počela da primećujem svoje negativne osobine. Naučila sam da vidim razloge zbog kojih se moje misli stvaraju tako kako se stvaraju, da pažljivo planiram svoje korake i da moje emocije služe u moju korist. Jednostavno rečeno, sada mogu da uradim stvari koje nikada ne bih mogla sama da naučim. Razvila sam potpuno nove sposobnosti i prezadovoljna sam.

 • Odbacila sam mnoge predrasude i naučila kako da lečim koristeći bioenergiju. Moja svest se sada konstantno menja i adaptira, efikasnija sam u životu, uopšteno. Ponekad budem jako uzbuđena zbog rezultata onoga što uradim ali naučila sam da ne zavisim od takvih rezultata. Naučila sam da rad sa energijama uključuje znanje, maštu, intuiciju i komunikaciju. Naoštrila sam sva čula.

 • Pre kurseva moje znanje o bioenergiji je bilo ravno nuli. Osećao sam stvari oko sebe, kao recimo vezu između roditelja i deteta, ali nikako nisam mogao da razumem kako sve to funkcioniše, kako ove veze u prirodi operišu. Nakon kurseva naučio sam metode korišćenja bioenergije zarad lečenja ljudi i životinja. Sada sam svestan da su ljudsko telo i um savršene mašine. Moja čula, intuicija i um su se izoštrili, dobili na preciznosti, i sve to koristim u svom životu.

 • Bio mi je pokazan “energetski jezik” koji mi je pomogao da vidim sebe i ceo svet drugačije. Ova nova percepcija je unikatna, prirodna i široka u isto vreme. Sada sam upoznata sa interesantnim instrumentima koje sam imala u sebi sve ove godine a nikada nisam koristila. Moje komunikativne sposobnosti su se popravile, dobila sam bezbroj novih veština i mogućnosti. Moj način razmišljanja se kompletno promenio. Kursevi su mi omogućili da obogatim svoju ličnost i steknem dublje poznavanje ljudi, ljudskih bića. Mogu da osetim veze između ljudi, pogotovo jednu veliku vezu između svih stvari oko mene i velikog sistema zvanog Svet.

 • To je bila moja najkolosalnija, najunikatnija odluka i eksperiment. Kursevi su promenili moje razmišljanje o energiji, ljudima, spiritualnosti, lečenju, životu, svemu! Neverovatne sposobnosti su pronikle iz moje dubine. Počela sam da vidim ljude onakvim kakvi jesu, njihovu suštinu, probleme, mogućnosti i granice. U pitanju je bilo neverovatno iskustvo, sve bolje svakim korakom. To je put koji je promenio sve moje uobičajene reakcije. Počela sam da vidim jako čistu razliku između stvari koje su zapravo bitne i stvari koje su totalno nebitne. Moje lične karakteristike su se promenile, pojavila se čistina opažanja, veća tolerancija.Izjave lečenja

 • Komšinicina majka je imala demenciju koja je prerasla u Alchajmera. Postala je očajna, time više što je gledala progresivno pogoršanje stanja njene majke. Ponudila sam se da pomognem. Moram reći da je bilo zaista teško, barem meni, i bilo je potrebno dosta rada. Pošto smo bile komšije, posećivala sam je svakog dana i radila jedan tretman dnevno. Ono što je bilo očigledno nakon prve nedelje je da se pogoršanje zaustavilo. Razumela sam to kao jako dobar znak i nastavila. Izgledalo je kao da smo svake nedelje uspeli da izlečimo jedan simptom, kao da je jedna po jedna funkcija bila povraćena. Njena svesnost se vratila, njene emocije su bile izmešane umesto konstantne ekstremne apatije, njene biološke funkcije su se popravile, izgledala je bolje i kretala se bez mentalnih blokada. Tek nakon mesec dana sam se osetila, koliko god to strašno zvučalo, kao da radim tretmane starijoj ženi a ne polomljenom umu. Nastavila sam dalje. Nekoliko nedelja kasnije njena sećanja su se vraćala. Zagrlila me je. Nikada ovo neću zaboraviti.

 • Doneli su usvojenu macu koja je šepala na jednu nogu. Tokom ispitivanja primetila sam da su njena noga i kukovi bili oštećeni, verovatno tokom njenog života na ulici. Srećom, nije bilo potrebno mnogo vremena i energije da se pomogne maci. Sada je sasvim dobro i, naravno, jako slatka.

 • Poznanik je preživeo infarkt i bio je uplašen da se to može dogoditi ponovo. Prvo sam se koncentrisao na čišćenje svih krvnih protoka. Ispratio sam ceo krvotok i vene da se postaram da je sa time sve ok. Onda sam prešao na njegove ćelije tj. na regeneraciju istih, pošto su mnoge ćelije nasilno umrle za vreme infarktne epizode. Onda sam radio na njegovom holesterolu i generalnom čišćenju organizma od preostalog taloga njegovih navika, kao recimo pušenje. Sve što sam hteo da uradim sam uspeo da izvedem. Do ponovnog infarkta nije došlo i uopšteno se oseća mnogo bolje.

 • Moj prijatelj je teški pušač koji je, osim pušenja, jako neodgovoran ka svom zdravlju. Nakon što se prehladio odbijao je da se leči pravilno te je posle nedelju dana razvio užasan bronhitis. Bila su potrebna tri tretmana da ga vratim u normalu. Dok je to veliki uspeh samo po sebi, smatram još većim uspehom to što me je zamolio da mu pomognem da ostavi pušenje. Pretpostavljam da je video da je bioenergija bezbolna i da rezultati mogu da se postignu sa skoro nepostojećim naporom.

 • Moj otac je imao probleme sa vrtoglavicom i mučninom. Doktori su mu rekli da je ništa bitno i da je verovatno rezultat promene pritiska. Pošto se ovo nastavilo postao sam jako sumnjičav na njihovu dijagnozu, te sam odlučio da tretiram svog oca. Kako se ispostavilo, problem je bio u njegovom desnom uvetu. Već posle jednog tretmana se osećao bolje. Uradio sam još par tretmana za svaki slučaj, posle toga su i vrtoglavica i mučnina su nestale.

 • Radio sam tretmane starijem poznaniku koji je imao problema sa prostatom. Ovi problemi su izgleda počeli nakon operacije ali srećom nije bilo ništa ozbiljno. Potpun oporavak je bio moguć nakon tri tretmana.

 • Kada je mojoj majci bio dijagnoziran rak, bila sam jako uplašena, pogotovo da radim tretmane ali morala sam. Pribrala sam se i skupila sve rezultate i dokumenta koja se tiču njenog stanja. Uradila sam dijagnostiku, pogledala na nju dubinski i potvrdila medicinske nalaze, što je jako dobro. Rak je bio u ranim fazama ali sama reč je već ostavila utisak na moju majku i mene. Ipak, kao dva vojnika, marširali smo napred. Tretmani su trajali nekoliko meseci. To je postala naša rutina, strašna i puna nade u isto vreme. Nakon nekoliko meseci nadanja i znojenja, otišli smo na još jednu kontrolu da vidimo naš progres kroz oči zvanične medicine. Rezultati su bili odlični! Ćelije raka su se povukle, markeri su kompletno iščezli. Osoblje u bolnici je bilo u totalnom rebusu. Čula sam da su drugi lečili rak i ranije, ali nisam bila sigurna da li ja to mogu. Izgleda da mogu. Tako sam srećna zbog moje majke!

 • Radila sam tretmane prijateljici koja je imala strašnu astmu. Imala je napade i povremeno bi se gušila ili imala poteškoća sa disanjem. Inhalatori i prepisani lekovi su pomogli, ali za jednu tako mladu osobu to je bilo deprimirajuće i poražavajuće. Radila sam joj tretmane mesec dana. Osećala se fantastično, ni jednom nije imala poteškoća sa disanjem. Nakon toga je otišla na kontrolu. Doktori su bili skeptični i insistirali da nosi inhalator uvek sa sobom. Poslušala ih je i nosi ga sa sobom, ali ga od tada nikada više nije koristila.

 • Imao sam zanimljiv slučaj rađenja tretmana za srce. Morate biti jako pažljivi sa srcem ili još bolje da ga ne dirate uopšte, ali morao sam da pomognem svojoj majci. Imala je aritmije i poremećaje u radu srca celog svog života. Posebno se stanje pogorša kada je nestabilno vreme – prosto se videlo na njoj da je u mukama. Krenuo sam sa dijagnosticiranjem i uočio sve probleme oko srca. Očistio sam joj arterije, izbalansirao organizam, umirio um, proverio sve. Nakon nedelju dana kišnog vremena osećala se mirno i fino. Bez obzira na sve nastavio sam sa tretmanima još jednu nedelju. Nikada se nije osećala i izgledala bolje! Bila je energetična, nije bila umorna sve vreme i njeno srce nije skakalo kao ludo na pomen lošeg vremena. Jako sam zadovoljan da sam joj pomogao, moja majka mi znači jako puno.

 • Radila sam tretmane starijem gospodinu sa Kronovom bolesti. Njegovi simptomi su uključivali groznicu, abdominalne bolove i dijareju. Počeli smo sa njegovim imunim sistemom i bakterijama u crevima. Jako sam bila pažljiva da ne budem agresivna i slučajno izazovem neke sporedne efekte. Zapaljenje i groznica su se prve povukle. Kako je telo dolazilo u sve bolji balans i kako se imuni sistem dizao do punog potencijala, svi simptomi su bili uspešno otklonjeni. Nakon tretmana bio je potreban određeni period za potpun oporavak ali sve se vratilo u normalu nakon nekoliko nedelja.

 • Bioenergetske tretmane koristim da pomognem ljudima koji dolaze u moju teretanu. Dok su masaže odlične i mogu da opuste telo i um, bioenergija mi je dozvolila da dosegnem dalje i zaista im pomognem. Treniranje i dobijanje mišića je haotičan proces u telu i svaka pomoć je dobrodošla. Naravno, dosta ljudi je skeptično na početku ali nakon što im demonstriram šta može da se uradi sa pravim tretmanima, obično krenu da me jure nakon svakog treninga, bilo da je u pitanju opuštanje ili nešto komplikovanije.

 • Moja baka je imala artritis koji je prerastao u kifozu. Imala je čak i Milvoki protezu koja joj je bila prepisana u nadi da će njena kičma i telo da se isprave. Radila sam joj tretmane instenzivno mesec ipo dana. Počela sam sa varikonzim venama i mišićima, a onda prešla na kosti i zglobove. U tom periodu smo radili na njenom držanju dok sedi i hoda. Bilo je neverovatno videti je kako sedi uspravno bez pomoći proteze. Njen hod se popravio i ne ide više pogrbljena. Prava baka.

 • Mom bratu su dijagnozirali multiple sklerozu pre dosta vremena. Borili smo se sa simptomima jako dugo. Razlog zašto sam krenula da učim bioenergiju je da mu pomognem. Prvo sam lečila njegove nervne završetke, a potom prešla na motorne funkcije i bacila se na čulne sisteme. Poboljšanja su bila evidentna i vidljiva. Bilo mu je bolje! Ali to nije ono najneverovatnije što se desilo. Nakon što je video šta sam sve za njega uradila, moj brat je takođe krenuo da uči bioenergiju. Sada leči sebe i druge, a njegovi problem se nalaze samo u našim sećanjima.

 • Radio sam tretmane studentu ekonomije koji je imao dosta poremećaja i problema psihogenske pozadine. Smirio sam ga, izbalansirao emocionalno i polako krenuo da se bavim specifičnim problemima. Tretmani su bili jako uspešni: nije se tresao više, nije imao napade panike ili bilo kakve druge napade. Preporučio sam mu SFERA program i drago mi je da me je poslušao zato što mislim da može da napreduje i dalje se unapređuje.

 • Koleginica je imala problema sa skiatikom tokom trudnoće. Iako se nisam ranije bavila tim specifičnim problemom, radila sam tretmane ljudima koji su imali problema u leđima, oštećene nerve i bolove u kičmi. Bila su potrebna dva tretmana da se ona oseti primetno bolje i četiri tretmana za potpuni oporavak. Rodila je prelepu devojčicu mesec dana kasnije.

 • Stariji gospodin mi se obratio u očajanju pošto je znao da sam završila bioenergetske kurseve. Imao je perforaciju aorte i kardiovaskularni hirurzi su odbijali da ga operišu zbog dodatnih problema sa njegovim plućima. Rengenski snimci su pokazali tumor u njegovom levom plućnom krilu. Kašljao je krv i gubio težinu, pogotovo nakon što su mu prepisali hemo-terapiju. Radila sam posebne tretmane za aortu i tumor, odvojeno. Nakon drugog tretmana za aortu, prestao je da kašlje krv i bol u grudima se znatno smanjio. Nakon završavanja tretmana za pluća, osećao se mnogo bolje te je otišao na pregled. Lekari su zaključili da su njegove prethodne analize i rengen sigurno bili progrešni. Ni oni sami nisu mogli da veruju da se to desilo. Čovek je počeo normalno da jede, bio je u mogućnosti da normalno hoda i njegov glas se povratio. Možemo reći da sada, mesecima nakon tretmana, on je jedan zdrav i zadovoljan čovek.

 • Radila sam tretmane starijoj ženi od 76 godina, nakon operacije kolena. Osećala je jake bolove i lekovi joj nisu pomagali. Pošto je bol bio intenzivan i oštar, nije mogla lepo da spava i bila je preumorna. Uradila sam seriju tretmana i čak i ja sam bila iznenađena brzinom njene rehabilitacije. Bilo je to jako impresivno za nekoga od 76 godina. Uskoro je mogla da hoda uspomoć štaka ali ih je ubrzo zamenila štapom. Ubrzo nakon toga je i štap odbacila i hodala bez ikakvih pomagala.

 • Imala sam velikih uspeha u smirivanju ljudi i donošenju njihovih sistema u balans.

 • Poslednje na čemu sam radio je hronični artritis. Uspeli smo da dobijemo vrlo pozitivan efekat. Uticao sam na sistem tako da su lekari smanjili potrebnu dozu lekova klijenta za više od pola.

 • Bio sam jako uspešan u odstranjanju kamena u bubregu mog poznanika.

 • Koleginica me je zamolila da joj pomognem oko jako vidljivih kapilara na njenim nogama. Kriza opovrgnuta!

 • Pošto radim u banji gde većina ljudi pati od multipla skleroze, imala sam dosta zanimljivih slučajeva. U poslednje vreme bavila sam se starijom ženom koja je patila od depresije, lošeg vida i bola u levoj nozi. Odbijala je da prihvati svoju bolest i simptome tako da je bilo potrebno određeno vreme, ali mogu da kažem da imamo jako pozitivne rezultate. Njen vid se popravio, leva noga funkcioniše normalno i trenutno ima mnogo pozitivniji pogled na svet.

 • Radio sam na proširenim venama. Jako brzo su se povukle. Bile su jako vidljive na nogama i ispod kolena. Neke su imale jake alergijske reakcije dok su druge jednostavno bile proširene. Sve to je jako individualno, pretpostavljam.

 • Moj pas je imao probleme sa kožom i opadala mu je dlaka. Lečila sam ga nedelju dana i svedok sam neverovatnog poboljšanja.

 • Aktivno radim tretmane svojoj deci kada su u pitanju bilo kakve bolesti ili povrede. Pomaže svaki put!

 • Moj prvi klijent je bio u dubokoj depresiji povrh fizičkih povreda. Mojim tretmanima je bilo potrebno neko vreme da prodru do srži problema ali nakon šest meseci mom klijentu je bilo vidljivo bolje i imao je primetno bolji pogled na svet. Jako mi je drago da su drugi to potvrdili, a da nisu znali šta sam ja uradila.

 • Konstantno proveravam/dijagnoziram i lečim svoju decu i članove porodice. Tretmani obuhvataju sve, od ublažavanja bolova tokom zubobolje, glavobolje ili manjih rana, do umirivanja tokom stresnih situacija ili pre odlaska na spavanje.

 • Pomogla sam mojoj nećaki da dobije dete i prebrodi depresiju. Jako temeljno sam istražila sve njene medicinske nalaze i spremila posebne tretmane. Na kraju naših sesija imala je uopšteno bolje zdravlje, stabilno emocionalno stanje i ostala je trudna posle samo nekoliko meseci.

 • Najviše sam praktikovala razvijanje sposobnosti da pogledam ljude sa psihološkog, emocionalnog, socijalnog i zdravstvenog stanovišta, ali da znam samo njihovo ime i prezime. Neverovatno je! Ne želim da se pretvaram da imam neki dar ili da sam proročica, već iskreno kažem da je ovo neverovatna sposobnost koju svi imamo, i zaista pomaže u bržem rešavanju mnogih problema.

 • Moj četvorogodišnji sin je dobio infekciju oka. Oko je bilo crveno i upaljeno. Radio sam mu tretmane nekoliko dana, svake noći pre spavanja. Njegova infekcija se polako povlačila dok nije potpuno iščezla.

 • Radio sam u kancelariji kada se kolega pojavio i jedva je stajao na nogama. Bio je pogrbljen i sa rukama preko grudi. Izgledao je jako bledo i bolesno. Rekao sam mu da sedne, da se opusti, diše duboko i pusti mene da mu uradim tretman. Otkrio sam da je imao neuralgičan napad i to je uticalo na njegove mišiće i unutrašnje organe. Uradio sam tretman i rekao mu da se opusti još desetak minuta. Nakon toga, poslao sam ga kući. Sutra ujutru došao je na posao sa velikim osmehom na licu. Rekao je da je momentalno legao u krevet kada je došao kući. Kada se probudio osećao se kao da se ništa nije desilo. Bio je jako zadovoljan.

 • Moja sestra živi u Ukrajini i ostala je trudna u svojoj 40 godini. Uzevši u obzir njene godine, blizinu Černobila i još neke probleme, bila je jako zabrinuta da će možda izgubiti bebu. Radio sam sa njom skoro svakog dana u trajanju njene trudnoće. Pojačao sam njen imuni sistem, radio na njenim hormonima i uopštenom zdravlju. Trudnoća je prošla bez ikakvih potrebnih medicinskih zahvata. Ja sam sada srećan ujak jedne zdrave mlade dame.

 • Moji prijatelji i ja smo bili na odmoru u Dubaiju. Bila je to sezona pržećeg sunca i jedna naša prijateljica je dobila ozbiljne opekotine na svojim rukama. Koža na njenim rukama je postala crvena sa plikovima koji su svrbeli i boleli. Ponudio sam se da pomognem ali ona je odbila govorivši da ona ne veruje u sve te “gluposti”. Nagodio sam se sa njom: Ja ću da radim tretman na jednoj njenon ruci, pa ćemo sutra uporediti rezultate. Pristala je i radio sam tretman njene desne ruke. Sutra ujutru bila je jako zadovoljna tretmanima. Koža na njenoj desnoj ruci je imala manje plikova, crvenilo se donekle povuklo a bol je značajno bio umanjen. Nekoliko meseci kasnije krenula je na bioenergetski kurs.

 • Moja sestra nije mogla da zatrudni dve godine. Nakon završetka kursa radila sam joj tretmane da joj pomognem da začne. Uspeli smo i rodila je savršenog malog čovečuljka.

 • Radila sam dijagnozu jednoj starijoj ženi, prijateljici moje mame i videla da je svaki deo njenog tela u bolu. Imala je izuzetno jake glavobolje i pojačan pritisak. Bilo joj je konstantno hladno čak i na visokim temperaturama. Nakon tretmana, bol u njenoj glavi se smanjio i ubrzo iščezao. Tokom dijagnostike videla sam da je ona ili živela ili radila u jako hladnim uslovima, možda čak i u kontaktu sa vodom. Ona je to potvrdila kasnije rekavši da radi u hladnjači. Nakon svih tretmana, temperatura njenog tela se povećala. Konačno se osećala toplo nakon mnogo, mnogo godina.

 • Kolegina ćerka je imala periode intenzivne histerije i bilo je jako teško smiriti je. Nakon tretmana, ta histerija se znatno smanjila, i po intenzitetu i po vremenu pojavljivanja.

 • Sin mog prijatelja je bio alkoholičar. Nekako je iznenada postao zavistan od alkohola i zbog toga je izgubio mnogo toga u životu, uključujući i posao koji je voleo. Bilo je potrebno određeno vreme, ali tretmanima sam uspela da ga izlečim od njegove zavisnosti. Vratio se u svoje prethodno stanje, alkohol više nije bio izlaz za njega. Našao je posao i ponovo je srećan.

 • Žena od 35 godina je patila od depresije i raznih opsesija. Promenila sam njeno emocionalno stanje, izbalansirala njen um i smirila je. Nikada više posle toga nije imala problema sa depresijom ili da nije mogla da kontroliše svoje ponašanje.

 • Uobičajeno radim na bolovima glave, napadima panike i depresiji. U većini slučajeva odlični rezultati se postižu pre trećeg tretmana. Neverovatno!

 • Sećam se kada je moja beba dobila svoju prvu vakcinu. Došla sam kući i ona je bila jako nemirna i plakala je. Onda sam se setila da sam ja “energetska mama”, tako da sam joj uradila tretman i smirila je. Efekat je bio skoro momentalan. Sigurna sam da sam spasila svoje dete od dosta bola.

 • Pre mesec dana sam pomagala starijoj ženi koja je imala otekle prste na rukama. Već se borila sa osteoporozom tako da su joj natečeni prsti bili još nešto ekstra što joj je zagorčavalo život. Radila sam joj tretmane sedam dana dok se prsti nisu vratili u normalu. Proverila sam kako je prošle nedelje, sve je u savršenom redu.

 • Moja prijateljica je imala problema sa grudima. Išla je na ultrazvuk i oni su joj sugestirali operaciju. Rekla sam joj da sačeka da je ja pogledam, pogotovo što nema šta da izgubi. Nakon nekoliko tretmana opet je otišla na ultra zvuk i bila je kompletno čista. Čak i ja sam bila oduševljena rezultatom.

 • Jako sam uspešna u dijagnostici na daljinu. Jedna žena je bila mnogo ozbiljnije bolesna nego što su je lekari naveli da misli, tako da sam joj predložila da obavi dodatne, privatne preglede. Bila sam u pravu i ona je preuzela potrebne korake. Jako sam bila zadovoljna što sam pomogla ovoj ženi da joj bude bolje.

 • Činčila mog prijatelja je imala strašnu zubobolju nakon što su joj skratili zube, tako da sam se potrudila da smirim životinju i umanjim bol. Bilo je gotovo za nekoliko minuta!

 • Pomogao sam jednom prijatelju koji živi u Urugvaju. Osetio sam da ima problem sa stomakom. Uradio sam tretman i on me je pozvao posle nekog vremena da mi kaže da ništa više ne boli.

 • Imao sam najviše uspeha u lečenju hroničnih respiratornih problema i alergija. Ljudi su bili toliko zadovoljni mojim tretmanima da su se vraćali kod mene kad god osete da nešto nije u redu.

 • Uglavnom sam radila na članovima porodice. Male povrede i pojačavanje imuniteta. Radi savršeno.

 • Koleginica sa sprata iznad je imala problema sa glavoboljama, pa sam joj pomogla. Sišla je na kraju radnog vremena da mi se zahvali. Ipak, primetila sam da ljudima više odgovara kada sam fizički pored njih.

 • Mlad čovek od 30 godina se žalio na bolne sinuse, glavobolju i jako puno sekreta iz nosa. To je do te mere bio veliki problem da je tokom noći menjao dva peškira koji bi se natopili sekretom. Tražio je bilo kakvo rešenje dve godine dok nije potpuno digao ruke od medicine. Počeli smo odmah da radimo. Tretmani su trajali nedelju dana nakon čega se količina sekreta znatno smanjila. Bol je takođe bio umanjen i klijent je bio oduševljen rezultatima. Naravno, ideja je da se kompletno reši problem, te sam mu rekla da mi se javi za mesec dana na kontrolu. Tako je i bilo i bio je presrećan da se pohvali skoro potpunim prestankom sekreta i bola. Bio je jako zahvalan.

 • Mlada majka dvoje dece me je zvala iz bolnice sa strahom u svojem glasu – njeno dete je imalo ekstremno visoku temperaturu i doktori nisu mogli da joj pomognu. Bila je u bolnici par nedelja. Radila sam tretmane detetu sedam dana. U početku, temperature je pala sa 42 na 40 stepeni. Onda je dodatno pala na 39, i po prvi put nakon 18 dana, spala je na 37. U narednih nekoliko dana varirala je izmedju 40 i 37, što je bilo dobro zato što je ukazivalo na progres. U poslednjih nekoliko dana tretmana stanje deteta se kompletno stabilizovalo i bilo je otpušteno iz bolnice kao zdravo. Majka je bila presrećna.

 • Ukratko ću ispričati, bio sam zamoljen da pregledam ženu od prijatelja. Patila je od jako teške depresije. Rekla mi je da kada već lekari i psihoterapeuti ne mogu da mi pomognu, odustaću od nade i života. I odlučila je da čeka smrt. Pre tretmana imao sam duge razgovore sa njom, uglavnom bockajući je idejom da nije izgubljen slučaj. Ovo ju je zaintrigiralo, te me je pitala: “Da li stvarno mislite da ima još uvek nade za mene?”, na šta sam odgovorio, “Ja ne mislim, ja znam da ima”. Imali smo ukupno sedam tretmana i proveru mesec dana nakon poslednjeg tretmana. Doživela je potpuni oporavak i trenutno gleda na svoju depresiju kao na crnu mrlju iz njene prošlosti koja treba da se ignoriše.

 • Lečila sam tumor koji se pojavio na papagaju mog prijatelja. Par meseci posle tretmana, ultra zvuk je pokazao da više nema ni traga od tumora. Ovo je moj najveći uspeh i ja sam prezadovoljna!

 • Tretmani za gubitak kilaže su popularni ovih dana. Naravno u pitanju je grupa manjih, fokusiranih tretmana ali rezultati su odlični. Izgleda kao da se osoba “ispumpa”.

 • Moj prijatelj je imao probleme sa masnom jetrom i jakom kiselinom u stomaku. Prvi veliki pomak je bio nakon nedelju dana, kompletan oporavak je usledio nakon mesec dana.

 • Radio sam tretmane za kožne čireve. U početku uspeo sam da zaustavim širenje, a onda ih redukujem na jako malo mesto na desnoj ruci. Nakon toga su bili uklonjeni kompletno.

 • Možda će da zvuči smešno ali stariji kolega je imao urođeni strah od autobusa i javnog prevoza. Radila sam mu tretmane svaki dan nakon posla i nedelju ipo dana kasnije ušao je u autobus po prvi put u decenijama. Sada je sve u redu.

 • Radio sam tretmane gospodinu sa ozbiljniim hematomima. Morao sam da “napadnem” iz nekoliko različitih pozicija i pristupa, ali obojica smo bili zadovoljni rezultatima.

 • Mladi muškarac je imao opekotine drugog stepena. Radila sam na brzoj regeneraciji i ublažavanju bola. Osećao se bolje nakon dva dana i oporavak je bio vidljiv. Rekao je da je njemu najbitnije to što može da koristi ruke normalno. Nastavila sam da radim tretmane još sedam dana, dok nisam videla da se ranice zatvaraju i potpuno regenerišu.

 • Radila sam na smirivanju svoje prijateljice i otklanjanju njene loše navike da jede nokte – ni manje ni više nego veštačke nokte. Pošto je bila jako posvećena tome da joj bude bolje, njen um nije predstavljao nikakve prepreke i uklonili smo joj lošu naviku za nedelju ipo dana. Postarala sam se dodatno da se njena nervoza kasnije ne manifestuje na neki drugi način, kao neka druga loša navika.

 • Meni jako drag prijatelj je imao povremenu šizofreničarsku epizodu. Sedam tretmana kasnije i do današnjeg dana nije imao nijednu. Divan je osećaj kada možete da pomognete prijatelju!

 • Moja ćerka je imala jako bolne menstruacije. Raznorazne pilule i kućni lekovi nisu pomagali. Konačno sam se osetila dovoljno sigurno u sebe, nakon dosta vežbe, da pomognem svojoj ćerci. Tretmani su se dešavali tokom dva ciklusa i srećna sam da prijavim da bolovi u stomaku, umor, loše raspoloženje i emotivni haos su stvar prošlosti.

 • Moj kolega je bio teški pušač. Iako sam mu ponudio da mu pomognem ranije, tražio je pomoć tek kada je osetio da mu je zdravlje baš narušeno. Napravio sam program tretmana i radili smo na njegovoj lošoj navici svaki dan. Naš uspeh – prošlo je godinu dana bez ijedne cigarete. Nije imao krize, nije dobio na težini niti je imao neke emotivne probleme.

 • Moja mačka se ponašala onako kako se mačke ponašaju oko sezone parenja. Izgledala je očajno i bila je u bolovima tako da sam odlučila da joj pomognem. Počela sam da je smirujem, a onda radila blago na njenim hormonima. Posle dva tretmana osećala se jako olakšano i najbolja stvar sa životinjama je što osećaju šta ste uradili njima i za njih.

 • Beba mog prijatelja je imala jake stomačne grčeve. Normalno je za bebe da imaju grčeve, tačno, ali ipak im to pričinjava veliki problem i tugu. Odlučila sam da pomognem. Nakon vrlo kratkog tretmana grčevi su postali jako slabi po intenzivnosti i beba je postala smirenija.

 • Problemi sa štitnom žlezdom su nešto što se često pominje. Uz pomoć znanja koje sam stekao na ovom kursu, uspeo sam da izlečim i sredim svoj problem. Sada sam postao i stručnjak za štitnu žlezdu i imam bezbroj uspešnih tretmana iza sebe.

 • Radila sam na muževljevom povišenom holesterolu zajedno sa trigliceridima koji su bili neverovatno visoki. Srećom, tretmani su se pokazali kao jako uspešni. Nakon nedelju dana intenzivnih tretmana nivoi su se spustili sa LDL na HDL.

 • Imao sam hemoroide jako dugo. Probao sam razne stvari ali su se iznova i iznova vraćali. Odlučio sam da pomognem samom sebi i ma koliko god da je ponekad bilo čudno, koliko god da je bilo teško zato što sam bio i klijent i onaj koji leči, uspeo sam u otklanjanju i daljoj prevenciji. Jako sam ponosan na sebe.

 • Moj sin je imao problema sa dijabetesom. Bio je primoran da uzima insulin na javnim mestima. Krenula sam polako, dan po dan, smanjivajući potreban insulin i balansirajući ostatak organizma. Dok sam ja zadovoljna time što sam mogla da mu pomognem, on je presrećan što više ne mora da uzima insulin, pogotovo u javnosti.


Edukacija

Svaki čovek je unikat, svet za sebe. Priroda nam je dala ovo čudo – ono se zove telo, sa svim svojim instrumentima. Vi ćete ovde učiti kako da koristite te unikatne instrumente: čula, energiju, fantaziju. Samo naše oči primaju više od tri miliona tonova boja. Ni jedna kamera ne snima tako. A to je samo jedan od instrumenata za opažanje.


Da biste postali dobri specijalisti, za početak morate da shvatite da sve što postoji ima smisla i taj smisao je krajnje dubok. Iako vi sada nešto ne razumete ili ne vidite, to ne znači da to nema smisla. Da, to je zahtevno, to je teško, ali smisao postoji. U tome će se ogledati vaš razvitak – u mogućnosti sagledavanja i prihvatanja svega što je dato i što postoji. U procesu učenja ćete razvijati opažanje svog sopstvenog bogatstva, gde svaka emocija, reakcija, pokret, zvuk itd. imaju svoju ulogu i značenje. Cela tajna je u poznavanju i prihvatanju svog sveta, svog tela. Pomoću ovog kursa, vi ćete postati Ezo terapeut – osoba koja ima duboko razumevanje svojih kvaliteta, energije, nije pod uticajem okruženja i ima maksimalne rezultate u najkraćem roku.


Kao što je već objašnjeno u delu za energiju čoveka, energija je svuda i energija je sve. Život u našem telu odvija se zahvaljujući bogatstvu energija i snazi njihovog potencijala. Energija proizvodi energiju. Tako se odvija neprekidan kružni tok biološke energije. Svaki čovek može svesno da koristi svoju energiju ako nauči pravilnu metodu. U nama je ključ ozdravljenja i nas samih i drugih. Učenje o energijama u NEM Institutu se sastoji od tri nivoa, gde se rade specijalne energetske vežbe i uči se anatomija čoveka. Rezultat kursa se ogleda u tehnici, efikasnosti, dinamici i tačnosti izvođenja energetskih tretmana.


Prvi nivo – upoznavanje i razumevanje energije u sebi i oko sebe.

Na ovom nivou se upoznajete sami sa sobom, sa čudima koja se tvore unutar vas. Vežbama prvog nivoa savladavaju se tehnike energetskog disanja i postiže se preciznost zvučne frekvencije energija. Takođe, uče se vizualizacija i primena boja u tretmanima – da vizualizujete bilo koju boju, da znate kako ona utiče na biologiju čoveka, kako se formira njen protok, održava njena konstantnost i kako se ta boja, kao energetska frekvencija, usmerava. U toku i posle prvog nivoa bićete spremni da radite tretmane na blizinu. Dakle, znaćete da lečite posle samo par dana.


Vi ćete učiti i da osećate. Do sada niste bili trenirani da osećate tako široke spektre i tananost raznih detalja jer nije bilo neophodnosti za to. Majstorstvo ne leži u snazi, već u tačnosti i u suptilnim energijama. Kada su u pitanju suptilne energije – vežbama dolazite do toga da ne utičete vi sami, već da kontrolišete procese i da date samo onu frekvenciju koja je neophodna i da tada ona proradi. E, to je majstorstvo! U tome je i poenta energetskog tretmana – da ga uradite efikasno, za kratko vreme i sa što suptilnijim energijama.


Ovaj nivo je upotpunjen i listom časova iz anatomije. Poznavanje anatomije doprinosi kvalitetu postavljanja dijagnoze i samim tretmanima.


Na ovom nivou se uči:
 1. Tehnika disanja

 2. Osećanje tela, gledanje aure i paralelno održavanje pažnje

 3. Primena boja u tretmanima i njihovo značenje

 4. Postavljanje dijagnoza (sebi i drugima)

 5. Tretmani za bolesti prvog stepena


Drugi nivo – korišćenje energija u prostoru i rad tretmana na određenom rastojanju

Glavni osvrt na ovom nivou je na percepciji. Vaša percepcija je ta koja vas formira – vaš doživljaj nečega, stav, emocije. Znači da se sva vaša ograničenja doživljaja bilo čega nalaze u vašoj percepciji. Na primer, jedan telefon nije takav zato što je prosto takav, već zato što ga mi doživljavamo tako kako ga doživljavamo. Ali, ako promenimo svoj doživljaj, odnosno ne budemo pod vlašću emocija, onda možemo sve – kao u snu kada percepcija postaje slabija i onda se događaju čuda. Mi ćemo sada na ovom nivou napraviti korak u taj svet čuda. Ta čuda se događaju tamo gde čovek ne guši signale svojom percepcijom, već dozvoljava da signali dođu “čisti”. Time ćemo imati drugačije doživljaje prostora – naučićemo da komuniciramo sa prostorom. Posle toga, percepcija će raditi ono što bismo mi želeli, a ne ono na šta smo navikli.


Na ovom nivou razvijamo svoju svest i fantaziju. Priroda nam je omogućila da u svojoj glavi stvorimo šta god poželimo i šta god nam treba. Ako pomislimo nešto, izfantaziramo u svojoj glavi, to je sve za nju realnost. Za glavu ne postoji ne-realnost. Taj unutrašnji proces u glavi omogućava da se napravi nešto što će virtualno postojati, jer glava je ipak zatvoren sistem. A baš zbog toga je za nju sve realnost, što nam daje veliku prednost.


Bilo šta što zamislite, predstavlja neku reprodukciju. Tako glava i reprodukuje sve u realnost. Materijalizacija se dešava – mikroskopski, ali se dešava. Sada treba nešto i uraditi sa tim što je zamišljeno – prvo se treba prilagoditi, pravilno postaviti, zamisliti, zadžati u mislima tu mikromateriju i uraditi sa njom tačno ono što treba. Možemo reći da mi sada imamo kopiju nečega što smo uzeli i smestili kod sebe u glavu (zamislili). Ako mi možemo da napravimo tu kopiju, a za to nam trebaju što precizniji podaci, onda će original da prati sva kretanja te kopije. Kopija i original su uvek međusobno povezani. Na primer, zamislili ste želudac svog prijatelja kojem radite tretman. Dok radite tretman sve nekako teče, ta osoba oseća momentalne efekte. A čim završite, ta kopija na kojoj ste radili se vraća u original. E tu se krije tajna – kako da sve uradite tako da kada završite, original nastavi da se ponaša onako kako kopija govori. Koliko je ovo fantazija toliko i nije fantazija, i zato su potrebna dodatna znanja i instrumenti. Vi ćete naučiti da formirate svoju moćnu fantaziju i ona će biti toliko kvalitetna da ćete moći da koristite ove sile pri vizualizaciji unutrašnjih organa. Vaša moć fantazije će postati toliko kvalitetna da su joj sile neophodne. To je sve tehnički deo kursa – kako uraditi tretman tako da kad završite i odaljite se, da tamo ostane kopija koju original treba da sledi.


Za ovaj proces vrlo je važno učešće svesti. To je krajnje važno! Što je više svest prisutna, to ćete profesionalnije, preciznije i pravilnije obavljati vaš posao. Svaki dan kursa se dodatno razvijaju naši svesni procesi. Oni su vrlo važni za magičan rezultat. Mi ćemo sada vežbati našu svest da daje komande na osnovu zadatka. Svest je ta koja treba da analizira sve mogućnosti. Ona za sada nije trenirana i koristi vrlo jednostavne protokole. U toku i posle ovog kursa, ona će se formirati tako da koristi što više mogućnosti koje su ispred nje, da uvek bira najlakši, najprecizniji i najpravilniji put do rezultata. Uz nju se uključuje i ono neizostavno, a to je fantazija, jer svest se bazira isključivo na fantaziji!


Na ovom nivou se uči:

 1. Tehnika fantazije

 2. Davanje svesnih komandi

 3. “Modelovanje” signala

 4. Fino štelovanje instrumenata percepcije

 5. Rad sa predmetima (registracija i osećanje)

 6. Tretmani za bolesti drugog stepena


 7. Treći nivo – rad tretmana na daljinu, povećavanje efikasnosti tretmana i ubrzavanje vremena ozdravljenja

  Na ovom nivou se uče energetski tretmani na daljinu. To znači da ćete moći da radite pregled i tretman nekome ko se nalazi u drugoj prostoriji, drugom gradu, državi ili čak kontinentu. Pogrešno je mišljenje da sa rastojanjem frekvencije/energije slabe – čak je i obrnuto – sa rastojanjem se snaga frekvencije povećava. Ovde ćemo se osvrnuti na primer experimenta Nikole Tesle koji je dokazao da se povećavanjem rastojanja između prijemnika i predajnika signal pojačava ako je frekvencija precizna. On je rekao da kretanje energetskih talasa kroz vazduh ne smanjuje intenzitet tih talasa. Ali, potrebno je naučiti metodu slanja i primanja frekvencija da bi vaš rad bio precizan.


  Kao što smo već rekli, sve što u prirodi postoji emituje neku frekvenciju. Ljudi detektuju samo određen spektar tih frekvencija, ali uz vežbe ovog nivoa taj spektar se značajno proširuje. Ovde učite da registrujete oblike, boje, predmete, prostor, lokaciju određenog čoveka, kao i njegove osobine, stanje organizma itd. Kada je u pitanju rad sa ljudima na daljinu, vrlo je važno razviti intuiciju, koja nam pomaže u prepoznavanju intenziteta frekvencija koje prima naš podsvesni deo. Dvoje ljudi mogu savršeno da komuniciraju na nekom većem rastojanju. Živa materija prima i šalje signale konstantno, i na taj proces ne utiče to da li mi to svesno prepoznajemo ili ne. Potrebno je samo da se postaramo da naučimo kako sebe da pripremimo kao prijemnika i predajnika i tada su rezultati neminovni.


  Najvažnije za vas je da napravite pravilne uslove za svoj konkretan cilj, a ono se sastoji iz mnoštva malih detalja. Kako sebe dovesti u tu pravilnu poziciju, profesionalnu, istreniranu, za to ste vi ključ – tehnika, znanje, sopstvena promena. Što ste dinamičniji i profesionalniji, time ste više u stanju da se menjate, sami sebe da razumete i da naučite da svesno koristite sve što vam je dato.!


  Na ovom nivou se uči:

  1. Tehnika nalaženja čoveka u prostoru

  2. Rad sa ljudima na daljinu

  3. Razvoj intuicije

  4. Prepoznavanje zdravstvenog stanja čoveka, kao i emocionalnog i psihičkog stanja

  5. Ubrzavanje vremena ozdravljenja

  6. Povećavanje efikasnosti tretmanaSertifikacija

Kada dostignete određeni nivo, steknete određeno znanje i praksu, bićete nagrađeni zvaničnim sertifikatom NEM Instituta. On pokazuje koliko ste daleko došli i šta ste postigli. On pokazuje vašu posvetu, vaše sposobnosti, mogućnosti i razumevanje energije. Pokazujte ga sa ponosom!


Sertifikat Instituta znači još nešto. Sem što govori o vama, sertifikat takođe pokazuje da ceo Institut stoji iza vas. Bilo da vam treba dodatno vođenje, treba da postavite neko određeno pitanje ili da se posavetujete, ili vam jednostavno treba prijateljski razgovor, Institut i svi u njemu su vam na raspolaganju – doživotno. Kao takav, sertifikat se dobija isključivo posle završena sva četiri nivoa, tokom kojih se pažljivo prati vaš progres.


Ako ste u blizini Instituta možete da svratite i bićete dočekani otvorenih ruku. Ne samo to, već sve na čemu Institut radi i zanima vas će vam biti pokazano i objašnjeno. Možda postoji nešto na čemu vi radite i želite mišljenje drugih bio-energetičara ili mentora? Nikakav problem. Jednostavno, vi ste sada deo kolektiva. Dobrodošli!